ubytovací podmínky

Ubytovací řád „Pod humnama“

Vážení hosté, vítejte a užijte si svůj pobyt u nás v penzionu! Pro lepší přehled, jak to u nás chodí, nahlédněte prosím do ubytovacího řádu.

 

 1. Převzetím klíče od pokoje či apartmánu vyjadřujete svůj souhlas s tímto řádem a zavazujete se jím řídit.
 2. Při příchodu do penzionu předložte prosím pracovníkovi penzionu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 3. Ubytování je v den příjezdu možné od 14.00 do 18.00 hodin (CHECK-IN). Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze je-li to dohodnuto předem (telefonem, mailem).
 4. Obdržíte svazek klíčů od svého pokoje/apartmánu a od penzionu.
 5. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního ceníku provozovatele. Penzion má právo vyžadovat zaplacení zálohy na ubytování předem ve smluvené výši.
 6. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je noční klid.
 7. Objednané snídaně se podávají mezi 7:30-9:30 ve společenské místnosti.
 8. Prosíme, při odchodu z apartmánů o vypínání světel, spotřebičů, TV a zavírání oken.
 9. Při ukončení pobytu musí být pokoj/apartmán vyklizen a klíče předány provozovateli nejpozději do 10:00 hodin (CHECK-OUT). Provozovatel s hostem provede zběžnou kontrolu.
 10. Dodržujte prosím zásady bezpečnosti – nezasahujte do elektroinstalace apod.
 11. Bez předchozí domluvy je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče (s výjimkou sloužících k osobní hygieně). Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy.
 12. Z hygienických a provozních důvodů a s ohledem na bezpečnost není dovoleno hostům vstupovat do provozních a technických místností.
 13. Pokoj/apartmán přebíráte bez závad. Případné závady prosím okamžitě nahlaste pracovníkovi penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje jeho zařízení a vybavení, je host povinen provozovateli škodu nahradit.
 14. Ubytovaní hosté nesmějí ponechávat děti v penzionu bez dozoru. Pokud tak učiní, činí tak na vlastní zodpovědnost a jsou zodpovědní za příadné škody na zdraví či majetku.
 15. Při odhlášení z penzionu musí host provozovateli odevzdat klíče od pokoje a od penzionu. V případě ztráty klíčů od pokoje/apartmánu či hlavního vchodu je provozovatel oprávněn požadovat po hostu odpovídající finanční náhradu.
 16. Provozovatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve volně přístupných částech penzionu. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion pouze tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 17. Prostory zahrady včetně herních prvků slouží k soukromým účelům, pokud je ubytovaný využije, je sám zodpovědný za dodržování bezpečnosti. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví. V případě použití venkovního grilu a ohniště je ubytovaný povinen po ukončení používání bezpečně topeniště uhasit.
 18. Domácí zvířata nejsou povolena.
 19. Venkovní prostory kolem penzionu jsou monitorovány.
 20. Ve všech prostorách penzionu platí zákaz kouření, rozdělávání ohně a používání svíček.
 21. Využití bazénu je možné pouze se souhlasem personálu, který bazén zpřístupní (otevře zastřešení). Pokud není bazén aktivně využíván,  zůstane jeho kryt  z důvodů bezpečnosti uzamčen.
 22. V případě hrubého porušení ubytovacího řádu může být hostu pobyt ukončen s okamžitou platností bez náhrady finančních prostředků.
 23. Přistýlky v pokojích č. 5 a 6 a apartmánu č. 7 jsou pouze pro děti do 15 let.
 24. V letních měsících červenci a srpnu poskytujeme ubytování pouze na týdenní pobyt (od soboty do soboty).

Provozní a ubytovací řád se vztahuje na ubytovací zařízení a přilehlou zahradu na adrese Krumvíř 505, 691 73, Krumvíř.

Obecné storno podmínky:

 • 30 a více dnů před zahájením pobytu = bezplatné, plná refundace
 • 29 až 7 dnů před zahájením pobytu = 50 % ze zaplacené částky
 • méně než 7 dnů před zahájením pobytu = 75 % ze zaplacené částky
 • méně než 3 dny před zahájením pobytu = 100 % ze zaplacené částky